Helaas worden in Nederland nog steeds veel voertuigen gestolen. Verzekeringsmaatschappijen stellen daarom steeds vaker de eis dat uw auto van een erkend alarmsysteem voorzien moet zijn. De Stichting Certificering Motorvoertuigen (SCM) heeft in Nederland de richtlijnen opgesteld waaraan een goedgekeurd alarm moet voldoen.

Het monteren van een alarmsysteem mag dan ook alleen maar geschieden door een SCM gecertificeerd inbouwstation.
Peels Selected is al meer dan 10 jaar voor alle merken auto’s gecertificeerd door de SCM. Door deze jarenlange ervaring hebben wij een enorme kennis opgebouwd in het installeren en het repareren van alarmsystemen.

Ook voor de jaarlijkse keuring van onderstaande systemen kunt u bij Peels Selected terecht.
Voor auto’s zijn beveiligingssystemen onderverdeeld in 5 klassen, namelijk:

Klasse 1 Certificaat

Dubbele startonderbreker.
Optische signalering (bij de- en activeren systeem).
Beveiligd tegen diefstal doordat je de auto niet kan starten.

Klasse 2 Certificaat

Idem klasse 1, plus een akoestische signalering (noodstroom sirene) en interne en omtrek beveiliging. Beveiligd tegen inbraak d.m.v. alarmsignaal bij inbraak.

Klasse 3 Certificaat

Idem klasse 2, plus een hellingshoek detector beveiliging (beveiliging tegen het optakelen c.q. opkrikken van de auto).

Klasse 4 Certificaat

Dit is een stand-alone voertuigvolgsysteem, het wordt dus niet gekoppeld aan een ander beveiligingssysteem. Wel wordt er minimaal een klasse 1 blokkeersysteem vereist.
Bij diefstal belt de eigenaar zelf naar de alarmcentrale.

Klasse 5 Certificaat

Voertuigvolgsysteem in de auto die gekoppeld is aan een klasse 3 alarmsysteem. Op het moment dat het alarm afgaat wordt het voertuig volgsysteem automatisch geactiveerd. (automatische melding naar de alarmcentrale).